Category Archives: Kids

U współczesnych nastolatek

U współczesnych nastoletnich dziewcząt, których nazywamy “przykładowe”, zwykle mają jasne wyobrażenie o tym, na co zasługują w życiu, kim chcą zostać w przyszłości i jak trzeba ustalać priorytety. Ale wszystkie te plany przykładowego dziewczyny mogą zwinąć w jednej chwili, gdy

Sedí opäť, šepkanie s jej manžel v kuchyni

Sedí opäť, šepkanie s jej manžel v kuchyni. Pretože šepot, vrecovanie vyvieračky-kurnosikov spať a pretože téma, čo citlivé. Ako nesmie byť citlivý predmet, ak takmer všetky hovoriť o nich o deti. Máme dve: Kráľovského páru – syna a dcéru. Prečo

Vychovávat děti – je to řešení není tak jednoduché

Vychovávat děti – je to řešení není tak jednoduché, jak se zdá. Dětem je třeba věnovat co nejvíce času, takže když oni vyrostli, pak nebyl obviněn vás v k nim. Chvalte své dítě nikdy nenechávejte bez pozornosti na ty chvíle,